Welkom , login of registreer
 

Download algemene voorwaarden

De volgende onderstaande voorwaarden zijn van toepassing indien u een koopovereenkomst met Drost aan gaat. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen u als klant en Drost te regelen. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.

Geldigheid van deze voorwaarden

 • Indien u bij Drost een product bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde verkoopvoorwaarden.
 • Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 • Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.   
Productprijzen
 • Alle genoemde productprijzen zijn in euro’s en inclusief 21 % BTW, maar exclusief verzendkosten.
 • Drost neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten op een kennelijke schrijf-, type- of zetfout. Prijswijzigingen voorbehouden.
 • De verzendkosten zijn afhankelijk van de totale waarde van uw bestelling. Als uw bestelling en betaling bij ons binnen is krijgt u van ons een e-mail ter bevestiging. Ophalen is ook altijd mogelijk.
Levering en leveringsvoorwaarden
 • Als Drost de door u bestelde producten op voorraad heeft, worden deze na betaling binnen een week geleverd. Deze leveringtermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Indien wordt afgeweken van bovenstaand termijn of als het product niet voorradig is, wordt u hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.
 • Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Drost kan worden toegerekend overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
 • Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan PostNL. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland. De bestelde producten zullen worden bezorgd op het door u opgegeven adres. Accepteer nooit beschadigde pakketten, wij kunnen dan geen garantie meer geven.
 • Indien de opdrachtgever de bestelde zaken niet op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt, worden de bestelde zaken voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking gehouden.
Zichttermijn
 • Indien u een product met een voor Drost geldige reden niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product na overleg met Drost binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Drost retour te zenden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product geen verbruikssporen vertoont. De verzendkosten en de kosten van het retour zenden komen voor uw rekening. Retour zenden kan pas na telefonisch overleg. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
 • Zie 'Ruilen en retourneren' voor meer informatie.
Reclamering
 • Accepteer nooit beschadigde pakketten, Drost geeft dan geen garantie meer.
 • Als het product defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u dit direct na aflevering via de e-mail aan Drost te melden en aan te geven wat er fout is. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 7 dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclamering.
 • Reclameringen dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij Drost te worden gedeponeerd. Drost dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te controleren.
 • Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering
 • Zie 'Ruilen en retourneren' voor meer informatie.
Betalingen
 • Iedere bestelling met betaling wordt door Drost bevestigd door middel van een e-mail. Indien het bedrag op onze rekening (Rabobank: NL31 RABO 0123 1406 09) staat, wordt het pakket verzonden.
 • Betalingsvorm: iDeal en vooruitbetaling. Ook kunt u natuurlijk bij ons langs komen en contant betalen.
 • Drost is gevestigd in Sebaldeburen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 02075975. 
 • Ons BTW-nummer: NL8103.94.388.B01
Copyright © 12-11-2013, Drost